Main Content

Học Theo Hướng Khác

Chương trình giáo dục trẻ em online đầu tiên trên thế giới

Học Chung | Học Thông Minh | Xem Online
Bấm vào đây để tìm hiểu thêm Đăng ký để bắt đầu xem

 • CÁCH SỬ DỤNG CÁCH SỬ DỤNG
 • NHỮNG ĐẶC TÍNH NHỮNG ĐẶC TÍNH
 • KHÁM PHÁ KHÁM PHÁ
 • Một cuộc cách mạng về giáo dục đã có sẵn trong đất nước của bạn ngay bây giờ!
 • Trong sự thoải mái khi ở nhà cũng như ở ngoài.
 • Đồ chơi và trò chơi giáo dục gởi đến cho bạn mỗi tháng.
 • Thích hợp với mọi thiết bị!
Shichida
 • Một cuộc cách mạng về giáo dục đã có sẵn trong đất nước của bạn ngay bây giờ!
 • Trong sự thoải mái khi ở nhà cũng như ở ngoài.
 • Đồ chơi và trò chơi giáo dục gởi đến cho bạn mỗi tháng.
 • Thích hợp với mọi thiết bị!
 • Mỗi bài học sẽ thu hút trọn vẹn tâm trí.
 • Đăng ký hàng tháng - Những sản phẩm và videos mới mỗi tháng!
 • Một sự cân bằng hoàn hảo của công nghệ và sự tướng tác vật lý.
 • Được thiết kế đặc biệt cho con bạn về khả năng tập trung và năng lực của não bộ.

Shichida
 • Biết cách sử dụng phương pháp Shichida nổi tiếng toàn cầu!
 • Dựa vào 60 năm nghiên cứu về phát triển não bộ của trẻ em.
 • Tận dụng những năm phát triển tốt nhất của con bạn.
 • Vui đùa và học cùng với nhau!
Shichida

Sample Video

INFO PACK